Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Termisk behandling

Termisk behandling är en metod som bygger på att fast material värms upp till en temperatur så att föroreningar som materialet innehåller förångas. Den temperatur som jorden behöver värmas till beror på vilka föroreningar den innehåller.

PFAS är en grupp ämnen med väldigt varierande flyktighet. Det finns en osäkerhet om vilka temperaturer och behandlingstider som krävs för att förånga olika PFAS. Det saknas dessutom kunskap om vad som händer med såväl prekursorer som kortkedjiga PFAS vid behandlingen. Den temperatur som används vid termisk behandling av PFAS-förorenad jord är inte tillräckligt hög för att destruera PFAS. De ämnen som förångas måste därför fångas upp av ett luftfilter, som sedan behöver omhändertas för regenerering alternativt destruktion. För att destruera PFAS krävs ett ytterligare steg där gasfasen passerar genom en förbränningskammare.

Syftet med det aktuella forskningsprojektet är att öka kunskapen om termisk behandling av PFAS-förorenad jord, med fokus på att bedöma metodens begränsningar och osäkerheter. Flera olika parametrar studeras för att utvärdera huruvida PFAS genomgår en ofullständig nedbrytning eller destrueras. Inom projektet kommer analysmetoder för kvantifiering av den totala mängden PFAS utvecklas.

Projektet är ett samarbete mellan SGI och Örebro universitet, där SGU finansierar en tjänst som postdoktorand för genomförandet av forskningsprojektet.

Uppdraget genomförs under åren 2023-2025 och avrapporteras av SGI under 2026.

Senast uppdaterad/granskad: 2023-11-28
Hjälpte informationen dig?