Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Webbtillgänglighetsredogörelse

Här redovisar Statens geotekniska institut (SGI) de brister som finns i tillgänglighet för vår webbplats swedgeo.se Det finns en beskrivning på planerade åtgärder. Du får information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker fler brister.

Vi strävar efter att vår webbplats ska uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsnedsättning och hjälpmedel. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA .

Kontakta oss om du hittar brister

Meddela oss om du hittar fler brister än de som vi listar nedan. Vår ambition är att åtgärda det som kan vara ett hinder.

Anmäl brist i tillgänglighet (länk till e-postadress)

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du även kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (extern länk)

Datum för bedömningen av webbtillgänglighet enligt WCAG 2.1

Bedömningen gjordes av tredje man, det vill säga ett externt företag. Bedömningen gjordes 2020-05-28. Här finns den rapport som företaget lämnade i samband med slutförandet. (Länk till bedömningen).

Brister i tillgänglighet

Webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service . Vi är medvetna om följande brister:

PDF

Vår webbplats innehåller ett fåtal dokument (PDF) som inte helt uppfyller kraven ännu. Vi påbörjade granskningen av dokumenten under hösten 2019. Vi arbetar för att alla dokument snarast ska uppfylla kraven. Det uppskattade datumet för att åtgärda resterande otillgängliga PDF är: 2024-03-31.

Tabeller

på några platser används tabeller i layoutsyfte. Detta ska åtgärdas.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har anlitat ett externt företag som har fått i uppdrag att justera vår webbtillgänglighet enligt WCAG 2.1 och utöver ovan nämnda undantag har webbplatsen anpassats.

Vår ambition är att ha åtgärdat nu kända tillgänglighetsproblem senast den 31 mars 2024.

Uppdateringar avseende tillgänglighet

Här listar vi tillgänglighetsredogörelser för det som har lanserats efter 23 september 2018. Vår ambition är att allt eftersom fylla på med redogörelser för äldre digitala tjänster.

SGI har för avsikt att uppdatera den aktuella tillgängligheten för webbplatsen en gång per år.

Denna webbtillgänglighetsredogörelse uppdaterades senast den 7 januari 2024.

Senast uppdaterad/granskad: 2020-09-22
Hjälpte informationen dig?