Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

In situ stabilisering

Föroreningsspridning från PFAS-förorenade områden sker ofta med grundvatten och riskerar därmed att hota nedströms liggande grundvatten- eller ytvattenrecipienter. In situ (på plats) stabilisering bygger på principen att en sorbent med hög affinitet för PFAS, till exempel aktivt kol, injekteras i ett grundvattenmagasin eller blandas in i jord för att förhindra spridning av PFAS.

Vilken typ av sorbent som är bäst lämpad beror bland annat på om det är ytligt liggande PFAS-förorenad jord som ska behandlas eller om det är en plym med PFAS-förorenat grundvatten som ska stoppas.

In situ stabilisering är en relativt mogen teknik och har nu försiktigt börjat användas för PFAS i olika fullskaleprojekt. Mer forskning i pilotskala är dock nödvändig, dels för att undersöka varaktigheten i en stabilisering under olika kemiska och hydrologiska förhållanden, dels för att undersöka hur effektiv metoden är för olika typer av PFAS och dess prekursorer. Prekursorer, så kallade föregångarämnen, är en bred grupp av både kända och okända PFAS, vilka kan omvandlas och ge stabila PFAS som slutprodukt. På så sätt kan prekursorerna vara relevanta för framtida spridning och exponering.

Inom projektet har två lämpliga lokaler för genomförandet av pilotförsök identifierats av SGI och SGU med hjälp av andra statliga myndigheter; Sundsvall-Timrå flygplats respektive Örnsköldsvik flygplats. Lokalerna skiljer sig rent hydrogeologiskt vilket ger möjligheter att studera metodernas tillämpning i olika geologiska och hydrogeologiska miljöer.

Pilotförsöket i Sundsvall-Timrå omfattar två delar. I den första delen behandlas jord i omättad zon genom inblandning av partikulärt aktivt kol (PAC). Behandlingen genomfördes hösten 2023. Åtgärden följs nu upp genom att med så kallade lysimetrar provta porvatten och analysera vattnet med avseende på PFAS. En första provtagning genomfördes under november och visar på en betydande reduktion i halter av PFAS. I pilotförsökets andra del kommer PFAS-förorenad jord i mättad zon att behandlas genom injektering av kolloidalt aktivt kol (CAC). Detta försök inleds i maj i år.

Vid Örnsköldsvik flygplats har kollidalt aktivt kol (CAC) injekterats i ett område nedströms källområdet i syfte att stoppa spridning med grundvatten (plymbehandling). En cirka 70 meter lång barriär anlades under hösten föregående år. Åtgärden kommer nu att följas upp genom provtagning av grundvatten.

Även om det finns resultat från tidigare utredningar från områdena som projektet kan dra nytta av, har kompletterande undersökningar varit nödvändigt för att fatta beslut om hur pilotprojekten ska genomföras inom dessa lokaler. Dessa utredningar inkluderar bland annat dynamisk grundvattenprovtagning, sonicborrning med tillhörande geologisk kartering, mätning av grundvattenflöde och PFAS-transport med iFlux samt laktester. Ett viktigt underlag för utformning och optimering av pilotförsöken är de hydrogeologiska modeller som utvecklas för respektive försökslokal.

Arbetet förväntas ge kunskap om:

  • när åtgärdstekniken är lämplig
  • vilka underlagsdata som behöver tas fram för att avgöra om åtgärdstekniken kan vara lämplig
  • vad man ska tänka på inför och under genomförandet
  • metodik för hydrogeologisk karakterisering
  • vad som kan ingå i ett miljökontrollprogram för att följa upp effekten av åtgärden

Forskningsprojektet genomförs under åren 2023-2026. Projektet genomförs som ett samarbete mellan SGI och SGU där SGU ansvarar för upphandling av fältundersökningar och pilotförsök.

Senast uppdaterad/granskad: 2023-11-28
Hjälpte informationen dig?