Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Jordtvätt

Jordtvätt är en väletablerad metod för att rena jord från metaller och även vissa organiska ämnen. Vid jordtvätt schaktas de förorenade massorna ur och behandlas i en process där massorna separeras i olika storleksfraktioner samtidigt som massorna behandlas med en tvättvätska. Syftet med processen är att separera högförorenade massor från de som är mer lågförorenade, för att därigenom reducera den volym som behöver omhändertas.

Det finns indikationer på att det går att utforma en jordtvättprocess för PFAS som ger en betydande rening, men resultaten som finns tillgängliga är inte samstämmiga. Även om metoden har kommit en bra bit i sin utveckling finns fortfarande ett betydande behov av utvecklings- och verifieringsarbete. En del i detta är att studera om jordtvätt kan behandla både specifika PFAS och dess prekursorer. Prekursorer, så kallade föregångarämnen, är en bred grupp av både kända och okända PFAS, vilka kan omvandlas och ge stabila PFAS som slutprodukt. På så sätt kan prekursorerna vara relevanta för framtida spridning och exponering.

Syftet med det aktuella forskningsprojektet är att utveckla jordtvättsprocessen för att förbättra reningsgraden med avseende på PFAS. I ett första steg utvecklas själva tvättsteget där tvätt av jord kombineras med tillförsel av luft. Inledningsvis har ett jordtvättskärl tagits fram och tester i laboratorium genomförs under 2024 med tillsats av olika tensider för att förstärka desorptionen av PFAS. Hur det ser ut visas i nedanstående film. 


Projektet är ett samarbete mellan SGI och Envytech AB (numera Sortera AB). Målet med projektet är att i ett senare skede skala upp processen. SGU fungerar som stödjande part och finansierar vissa delar. Uppdraget genomförs under åren 2023-2026.

Senast uppdaterad/granskad: 2023-11-28
Hjälpte informationen dig?