Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Upptagning bottensediment Foto: Hjördis Löfroth/SGI

Sediment.

FoU-uppdrag inom förorenade sediment och fibersediment

Sveriges regering har lanserat en bred satsning på havsmiljöfrågor. SGI har därför sedan 2018 fått ett utökat anslag på fem miljoner kronor per år som ger SGI möjlighet att förstärka tillämpad forskning och utveckling samt kunskapsspridning med avseende på förorenade sediment och fibersediment.

SGI deltar i myndighetssamverkan om förorenade sediment med SGU, HaV, Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Inom ramen för denna samverkan och en så kallad miljömålsrådsåtgärd, har myndigheterna tagit fram gemensamma målbilder och en färdplan för att nå dessa målbilder.

Som förstärkning för att genomföra delar av färdplanerna har även ett gemensamt regeringsuppdrag genomförts. Den första omfattande etappen avslutades den 5 januari 2023 (RUFS) och samarbetet fortsätter nu inom ett nytt regeringsuppdrag (SESAM).

Fokus
Fokus i SGI:s forskningsuppdrag ligger på forsknings- och utvecklingsprojekt som rör undersökning, utredning och åtgärder av förorenade sediment och fibersediment. Forskningsresultaten ska komma till praktisk användning i publikationer, vägledningar, utredningar och åtgärder och nya tekniker och arbetssätt ska utvecklas, prövas och utvärderas löpande. SGI försöker också med sin forskning stödja det pågående myndighetsgemensamma regeringsuppdraget.

Flera funktioner
För en fungerande miljö behövs flera funktioner i sediment- sjö- och havsbottnar som ger bidrag till exempelvis rent vatten, biologisk mångfald, säkra livsmedel, ekosystemtjänster och blå tillväxt, med mera. Förorenade sediment, fiberbankar och fibersediment utgör därför stora miljöproblem. De satsningar som regeringen gör och de myndighetsgemensamma insatserna är därför värdefulla för arbetet för en frisk och giftfri vattenmiljö.

För mera information:
Samordnare SGI:
Henrik Bengtsson Tel. +46 31 778 65 76 E-post
Om forskningsprojekt:
Yvonne Ohlsson Tel +46 8 578 455 02 E-post

Senast uppdaterad/granskad: 2023-05-24
Hjälpte informationen dig?