Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Bygge Foto: Johnér/Håkan Hjort

Strategisk planering för klimatsmarta geokonstruktioner (PlanGeoSmart)

Projektet PlanGeoSmart undersöker möjligheter och hinder för att minska klimatpåverkan från geokonstruktioner genom den kommunala fysiska planeringen. Detta som ett komplement till klimatreducerade åtgärder i byggskedet.

Det handlar om att förstå vilka förutsättningar som finns för att redan i planprocessen beakta lokalisering (markförhållanden) och last av byggnader (beroende främst på stommaterial och byggnadshöjd).

Specifika mål i projektet 

1. Undersöka växthusgasutsläpp från geokonstruktioner genom svenska fallstudier.

2. Analysera effekter av byggnaders lokalisering och laster på växthusgasutsläpp från geokonstruktioner genom scenarioanalyser.

3. Identifiera hinder för att integrera “minskning av växthusgasutsläpp från geokonstruktioner” i nuvarande fysisk planering genom “content analysis” och intervjuer

4. Undersöka möjligheter för kommuner att övervinna hinder och anta en mer proaktiv strategi för minskning av växthusgassläpp från geokonstruktioner.

Projektet genomförs under perioden 2024-2026 och leds av SGI i samarbete med Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Linköpings universitet (LiU), Göteborgs kommun och Bjerking. Det är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som integrerar kunskap och expertis inom geoteknik, fysisk planering, geografiska informationssystem (GIS) och livscykelanalys (LCA). Projektet finansieras av Formas och projektdeltagarna.

Senast uppdaterad/granskad: 2024-04-11
Hjälpte informationen dig?