Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Hand som håller upp liten flaska med vätska. Foto: SGI

Metodutveckling och standardisering

Vi utvecklar nya metoder för att karakterisera jord och avfallsklassificerade material med avseende på geotekniska och bio/geo/kemiska egenskaper. Arbetet ger oss förutsättningar för vår forskningsverksamhet och leder på sikt till effektivare markbyggande och efterbehandling av förorenade områden.

Metodutvecklingen driver vi med stöd av våra jord- och miljölaboratorier och i samverkan med flera universitet och högskolor. Vi utför arbetet i separata projekt eller som avgränsade delar i stora forskningsprojekt.

Vi påverkar också utformningen av svenska, europeiska och internationella standarder för undersökningsmetoder inom bygg- och miljöområdet. Vi är medlemmar i Svenska Institutet för Standarder (SIS)  och deltar aktivt i SIS spegelkommittéer till CEN och ISO :

  • SIS/TK 183 : Utvecklar standarder för geoteknisk undersökning och provning, SIS spegelkommitté till CEN/TC 341. Kontakt: Martin Holmén
  • SIS/TK 535 : Utvecklar standarder för att analysera miljöegenskaper hos avfall, mark och slam, SIS spegelkommitté till ISO/TC 190 och CEN/TC 444. Kontakt: Anja Enell
  •  SIS/TK 539 : Schakt och fyllning för anläggningsbyggande. SIS spegelkommitté till CEN/TC 396 Earthworks. Kontakt: Darya Kupryianchyk

På delegation från SIS deltar vi som experter i CEN:s tekniska kommittéer för att utarbeta harmoniserade europeiska standarder.

Vi driver metodutveckling även inom andra internationella nätverk, till exempel:

Senast uppdaterad/granskad: 2022-04-01
Hjälpte informationen dig?