Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Ett skrotupplag intill strandkanten. Fotot är taget från vattnet och in mot land. Foto: SGI/Per Samuelson

Riskvärdering - SAMLA för förorenade områden

Verktyget SAMLA för förorenade områden

Efterbehandling av förorenade områden utförs i allt större omfattning. Det finns omfattande vägledning och verktyg för riskbedömning av förorenade objekt men för efterföljande steg, åtgärdsutredning och riskvärdering, är metodik och hjälpmedel inte lika välutvecklade. Detta kan vara en orsak till att implementeringen av s.k. alternativa åtgärdsmetoder går sakta.

SGI har tagit fram ett beslutsstödsverktyg för val av åtgärder för förorenade områden. I verktyget tas stor hänsyn till hållbarhetsfrågor: miljö, hälsa, naturresurser, ekonomi och sociala aspekter. Vidare kan olika tidsperspektiv beaktas. Verktyget ger en hjälp att sortera fram vad som är viktigt för det beslut som ska fattas. Det är även möjligt att få en total bedömning av hållbarheten för respektive åtgärd som utvärderas. Vid tillämpning av verktyget involveras problemägare, tillsynsmyndigheter, konsulter, entreprenörer och andra som berörs av åtgärden. Verktyget är anpassat till Naturvårdsverkets vägledningsmaterial.

SGI har tagit fram en kurs där verktyget ”SAMLA för förorenade områden” introduceras. Kursen vänder sig till alla som utför, granskar eller på annat sätt berörs av riskvärderingar för förorenade områden.

 

Syfte

Syftet med kursen är att ge deltagarna allmänna kunskaper om riskvärdering samt grundläggande kunskaper för att kunna använda beslutsstödsverktyget SAMLA i riskvärderingsprocessen vid val av åtgärdsmetod.

Kursens omfattning

Kursen omfattar principer och teori för riskvärdering samt presentation och beskrivning av verktyget SAMLA. Övergripande information om hur och när verktyget kan användas ingår, men också detaljerade instruktioner och exempel ges.

Vidare ingår grupparbete och diskussioner där verktyget appliceras på verklighetstrogna objekt. I grupparbetet får var och en i uppgift att bevaka olika frågeställningar eller representera olika aktörer i ett efterbehandlingsfall. Övningen utförs med hjälp av beslutsstödsverktyget ”SAMLA för förorenade områden”.

Förkunskaper

För att få ut mesta möjliga av kursen bör deltagarna ha erfarenhet av riskvärdering av förorenade områden, alternativt god kännedom om innehållet i Naturvårdsverkets rapport 5978 (Att välja efterbehandlingsåtgärd).

Föreläsare

Pär-Erik Back
har arbetat på SGI under perioden 1998-2003 och sedan 2012. Han har 25 års erfarenhet av arbete med förorenade områden, hydrogeologi och olika typer av riskvärderingar.

Senast uppdaterad/granskad: 2020-08-31
Hjälpte informationen dig?