Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Granskning av detalj- och översiktsplaner. Foto: SGI

Geoteknik i kommunal planering

Kursen arrangeras två gånger om året, en gång under våren på varierande orter i Sverige och en gång i november i Linköping.

SGI erbjuder en kurs för personal på kommunala förvaltningar och bolag men även byggherrar, konsulter och entreprenörer. Kursen vänder sig främst till tjänstemän och beslutsfattare, som jobbar med plan- och exploateringsfrågor inom kommuner och länsstyrelser.

Syftet är att ge deltagarna grundläggande kunskaper så att geotekniska frågor blir rätt behandlade i den kommunala verksamheten och att skapa förståelse för hur förhållanden i mark och vatten påverkar olika aktiviteter i kommunens arbete.

Kursinnehåll:

  • Allmänt om geoteknik, stabilitet, sättning, grundvatten etcetera
  • Så fungerar jord, geologisk bakgrund, jordartslära
  • Grundläggning, förstärkning, schakt, översikt av metoder och åtgärder
  • Geotekniska undersökningar och handlingar, undersökningsmetoder, redovisningar, ritningar
  • Att använda geotekniska beslutsunderlag, geoteknik i planprocessen, tillgängliga underlag
  • Att handla upp geotekniska utredningar, några tips och goda exempel
Senast uppdaterad/granskad: 2024-01-30
Hjälpte informationen dig?