Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Mönster efter traktordäck i sanden. Foto: SGI

Omgivningspåverkan

Grundläggningsarbeten som pålning och djup schaktning liksom transporter till och från en byggarbetsplats, påverkar omgivningen. Att förhindra skador eller allvarliga olägenheter i omgivningen är ett viktigt fokus i samband med grundläggning och jordförstärkning.

Vibrationer kan ge direkta skador i omgivningen medan grundvattensänkning verkar mer indirekt. Om grundvatten läcker in i tunnlar och schakter kan grundvattennivån i omgivningen sjunka. I områden med lerjord, vilket är vanligt förekommande i städer och tätorter (beroende på att de ofta ligger lågt i dalgångar eller nära kuster), kan detta orsaka marksättningar som skadar byggnader och ledningar i marken. Sänkning av grundvattennivån innebär också att luft och syre får tillträde till konstruktioner med träpålar så att dessa kan börja ruttna. Sänkning av grundvattennivån kan också innebära att brunnar sinar, framförallt om sänkningen sker i berggrunden. Ofta är det därför viktigt att konstruktioner i jord och berg görs så täta som möjligt så att inläckage av vatten förhindras.

Omgivningspåverkan följs upp genom kontrollsystem för grundvatten, markrörelser och vibrationer.

Senast uppdaterad/granskad: 2023-12-12
Hjälpte informationen dig?