Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Foto: Scandinav

Klimatanpassning

Klimatets förändringar får direkta konsekvenser för markens geotekniska egenskaper och hur du kan bygga på den. Riskerna ökar också för att föroreningar ska sprida sig. Här kan du läsa om hur du planerar och bygger på ett klimatanpassat sätt.

Vårt arbete handlar om att minska de risker som är förenade med ändrade markförhållanden och spridning av föroreningar i ett föränderligt klimat. Det sker genom samarbeten nationellt och internationellt, tillsammans med andra myndigheter eller inom olika forsknings- och utvecklingsprojekt. I vår handlingsplan för hållbart markbyggande kan du läsa mer om vårt planerade arbete med klimatanpassning och få inspiration till din egen verksamhet. 

Du som berörs av klimatanpassning i ditt arbete kan här ta del av information och stöd inom markbyggande och fysisk planering. Vi erbjuder metoder för planering, markanvändning och hållbart samhällsbyggande samt expertstöd i säkerhetsfrågor kring ras, skred och erosion. Här finns verktyg som underlättar användningen av våra karteringar, analyser och vår forskning. 

Vi har också gjort en vägledning i hur du kan använda SGI:s kartmaterial i arbetet med att hantera och prioritera områden med olika skredrisker kring Göta älv, Norsälven eller Säveån

 

 

 
Senast uppdaterad/granskad: 2021-03-24
Hjälpte informationen dig?