Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Kvalitets- och miljöpolicy

Vi ska genom samverkan och hänsyn till alla tre hållbarhetsdimensioner utveckla vår verksamhet. Agenda 2030 är vår kompass för att bidra till en hållbar samhällsutveckling och för hur vi tolkar och utför vårt samhällsuppdrag.

Samhällsnytta och opartiskhet

SGI ska vara en opartisk aktör som i samverkan med andra, både nationellt och internationellt verkar för en hållbar samhällsutveckling.

Vi bidrar till i omställningen till ett koldioxidneutralt samhälle och medverkar till att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås. Arbetet präglas av miljöhänsyn så att den direkta och indirekta påverkan på miljö och klimat förebyggs och begränsas.

Kvalitet och respekt

Vi levererar, i samråd med våra uppdragsgivare och samarbetspartners, korrekt utförda tjänster med rätt kvalitet i rätt tid.

Vi uppfyller gällande lagar, förordningar, standarder och andra krav som är relevanta för SGI:s verksamhet. Vi arbetar enligt ISO9001, ISO 14001 och ISO17025 och gällande rutiner för att nå våra uppsatta mål.

Vi utvecklar och förbättrar ständigt vår verksamhet genom att ny kunskap tas till vara, integreras i det dagliga arbetet och omsätts till handling i samhället.

Senast uppdaterad/granskad: 2023-05-22
Hjälpte informationen dig?