Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Närbild på trattkantareller som radas upp i en utsträckt hand. Foto: Jörgen Wiklund/Scandinav bildbyrå

Arbetsmiljö, lika villkor och diskriminering

Arbetsmiljön hör ihop med lika villkor. Därför har vi integrerat vårt arbetsmiljöarbete med arbetet för lika villkor.

En god arbetsmiljö gynnas när medarbetare oavsett kön, könsöverskridande identitet eller utryck, etnisk tillhörlighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder bemöts på lika villkor.

Arbetsmiljön hör ihop med lika villkor och gränsdragningen i upplevelsen är oftast obefintlig. Därför har vi på SGI valt att arbeta med frågorna integrerat. Effekten av ett sådant arbetssätt förväntas bli större än om vi hade arbetat med frågorna var för sig.

Vi vill att:

  • Kvalitén på arbetsmiljön ska ligga på en hög nivå och alla ska behandlas utifrån lika villkor utan att diskriminering förekommer.
  • Våra medarbetare och chefer ska trivas och fungera väl i sitt arbete och erbjudas en stimulerande och kreativ arbetsmiljö där en fördomsfri arbetsplats med lika möjligheter till utveckling är en självklarhet.

SAM-LAD

För en enklare framtida benämning har systematiskt arbetsmiljöarbete, arbete med lika villkor och arbete mot diskriminering fått en förkortning och kallas för SAM-LAD.

Syftet med SAM-LAD är att systematiskt kartlägga, följa upp och förebygga risker för ohälsa, olycksfall eller förekomst av diskriminering vid SGI samt att skapa förutsättningar för en fördomsfri arbetsplats med god och tillfredställande arbetsmiljö med lika villkor som grund.

Du kan läsa mer om arbetet i Riktlinjer för SAM-LAD (PDF, 1,25 MB)

Senast uppdaterad/granskad: 2023-05-22 Innehållsansvarig är HR-ansvarig
Hjälpte informationen dig?