Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Skred vid E6 Foto: Anders Rudäng/Lst Västra Götaland Foto: Anders Rudäng/Lst Västra Götaland

Stöd till myndigheter

Det ska vara säkert att bo och färdas i Sverige. Vår roll är att stötta andra myndigheter, kommuner och länsstyrelser i hela landet för att förebygga uppkomsten av och följder av skred, ras och erosion. Vi stöttar även med kortfattad rådgivning om förorenade områden och deponier.

Det stöd till andra myndigheter som vi beskriver här är avgiftsfritt och omfattar:

 • Stöd till räddningstjänst vid fara för ras och skred
  Vi hjälper kommunal räddningstjänst med rådgivning och insatser i akuta situationer. Det vill säga när naturolyckor inträffar eller när det finns risk för ras, skred och erosion.
 • Granskning i planprocessen
  Som stöd i den fysiska planeringen granskar vi detalj- och översiktsplaner. Till oss kan du remittera ärenden för granskning. Vi handlägger planärenden, infrastrukturärenden och stranderosionsärenden.
 • Expertstöd om förorenade områden och deponier
  Genom avtal med Naturvårdsverket erbjuder vi kortfattad kostnadsfri rådgivning till samtliga tillsynsmyndigheter (länsstyrelser och kommuner) i arbetet med bidrags- och tillsynsärenden. Vi erbjuder även i samarbete med andra myndigheter expertstöd inom förorenade sediment. Kommuner ska i första hand vända sig till länsstyrelsen, som kan hänvisa vidare till oss för stöd och rådgivning.

Vi tar dessutom fram och sammanställer olika planeringsunderlag som stöd vid fysisk planering. Resultat från våra inventeringar och kartläggningar presentaras i form av rapporter, kartmaterial och olika verktyg. 

 • Planeringsunderlag 
  Vi samlar information och länkar till olika planeringsunderlag som rör geotekniska säkerhetsfrågor (ras, skred och erosion) och stöd vid klimatanpassning. Både våra egna och andra organisationers. 
 • Skredriskkartering
  Göta älvutredningen (2009-2012) var början på den skredriskkartering av våra älvar och vattendrag som vi nu fortsätter med.
 • Erosionskartering
  Vi inventerar översiktligt erosionsförhållandena i Sverige och har påbörjat arbetet med att kartera sårbarheten av stranderosion längs våra kuster, sjöar och vattendrag.
Senast uppdaterad/granskad: 2023-04-25
Hjälpte informationen dig?