Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Försök på SGI:s Jordlaboratorium. Foto: SGI

Allmänna villkor

När du beställer från oss, godkänner du samtidigt våra allmänna villkor.

För uppdrag utförda vid Statens geotekniska institut (SGI) gäller Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet från år 2009 (ABK 09) med följande ändringar och tillägg såvida annat inte framgår av kontrakt eller annan handling
som undertecknats av båda parter.

  • SGI:s sammanlagda skadeståndsskyldighet är begränsad till uppdragets storlek, dock högst till 120 basbelopp (ABK 09 kapitel 5 § 3).
  • De handlingar som blir resultatet av ett slutfört uppdrag vid SGI är vid expediering allmänna, se även ABK 09 kapitel 7 § 3 och § 4. Bedömning av sekretess görs vid varje förfrågan om utlämnande av handling, med hänvisning till Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Returfrakt

 Kostnad för returfrakt av provmaterial och emballage/provhylsor kan tillkomma.

Förvaring av prover 

Prover sparas sex månader från ankomstdatum.

Provberedning 

Extra kostnad tillkommer för förorenade prover som kräver särskild hantering vid provberedning och/eller för rengöring av utrustning efter försök. Se aktuellt pris för provberedning i prislista för respektive laboratorium.

Betalningsvillkor

30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen.

Priserna i prislistan är angivna exklusive moms.

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter i prislistan och förbehåller oss rätten att göra prisändringar.

Varudeklaration 

För material som klassas som miljöfarligt, ska en varudeklaration följa med de inkommande provet.

Leverans

 Resultat levereras i digital form.

Senast uppdaterad/granskad: 2023-08-29
Hjälpte informationen dig?