Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Våra nyheter

 1. 2 december 2022

  Konferens om markens tillstånd i krigsdrabbat Ukraina

  Trots brinnande krig uppmärksammas Markens dag även i Ukraina. Den 5 december hålls en digital konferens med 100 deltagare kring hur Ukrainas jordmån kan skyddas. David Bendz, forskningschef på SGI, kommer att delta.

 2. 2 december 2022

  Med EU:s nya jordlag kan jord behöva pass för att förflyttas

  2023 kommer EU att föreslå en ny lag för en bättre jordhälsa. Yvonne Ohls-son, som arbetar på SGI med frågor kring förorenad mark, berättar om vad den nya jordlagen kan innebära.

 3. 2 december 2022

  Lynnig lera gör arbetet mot jordskred svårt

  I ett 40-tal områden längs Göta älv undersöker SGI risken för jordskred. I centrum för dessa utredningar finns leran. För att få kunskap om dess risk att skreda passerar den en rad hårda tester, bland annat på SGI:s laboratorium i Linköping.

 4. 30 november 2022

  Statens geotekniska institut kan svara på frågor inför markens dag, 5 december

  Markens dag uppmärksammas världen över för att visa hur viktig jord och mark är för mänsklighetens överlevnad. I år är markens betydelse än mer aktuell på grund av kriget i Ukraina. På Statens geotekniska institut, SGI, är jord och mark i fokus för vårt arbete. Här är några av våra experter och deras ämnen.

 5. 24 november 2022

  Webbinarium: Kustdataportal ger ökad förståelse för våra föränderliga kuster

  Vågor, strömmar, vindar och varierande vattenstånd gör havskuster till dynamiska miljöer som är i ständig förändring, särskilt i södra Sverige. För att bättre förstå kusternas dynamik har myndigheter och universitet genomfört flera studier inom samverkansforumet Regional kustsamverkan Skåne/Halland, vilket har resulterat i nya data som hjälper oss förstå kusterna bättre. Informationen har hittills legat spridd på olika platser, och det har varit svårt för en användare att få överblick. SGI la...