Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Våra nyheter

 1. 20 februari 2024

  Forskning om metallers hälsorisker får 4,8 miljoner kronor

  SGI tilldelas medel av Naturvårdsverket för ett forskningsprojekt som ska undersöka människans exponering för metaller i förorenad jord samt utveckla metoder för att bedöma hälsorisker.

 2. 15 februari 2024

  PFAS i biogödsel från matavfall

  Mätningar vid svenska biogasanläggningar visar att det finns små mängder PFAS i biogödsel som framställts av matavfall.

 3. 12 februari 2024

  SGI: Behovet av verksamhetsnära forskning måste säkerställas

  SGI har svarat på remissen om ”Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation” (SOU 2023:59). SGI anser inte att behovet av verksamhetsnära och verksamhetsstödjande forskning kan säkerställas i den modell som föreslås i utredningen.

 4. 8 februari 2024

  ”Vi behövde skapa oss en bild av var det var säkert att röra sig"

   Karin Odén, geotekniker från SGI som var först på plats i skredområdet vid E6,  kommer att berätta om sina erfarenheter på Markbyggnadsdagen den 17 april i Karlstad. "Redan innan vi åkte till platsen förberedde vi oss genom att ta reda på var det var säkert att röra sig, samtidigt som vi förberedde oss mentalt på en krissituation.”

 5. 7 februari 2024

  Erosionsdrabbade kuster dokumenteras med laserskanning

  En av de svåraste erosionshändelser som drabbat Sydsverige på flera årtionden inträffade i oktober, när ovädret Babet drog in över sydostkusten. SGI har i samverkan med andra aktörer skannat kusten efter stormen, vilket kommer ge möjlighet till lärdomar inför framtida stormar.