Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Våra nyheter

 1. 25 januari 2023

  Gör plats för vattnet!

  I en artikel i tidningen Stadsbyggnad skriver vi om att vi måste planera samhällsutvecklingen för att ge plats för vattnet för att det ska bli tryggt att bo och färdas även för kommande generationer. Med en flexibel användning av marken så kan ändamål ändras eller flyttas över tid, i takt med att vattnet tar plats.

 2. 16 januari 2023

  Stärkt arbete för renare bottnar i sjöar, vattendrag och hav

  Pilotförsök, en gemensam kunskapsplattform och undersökningar av sediment över hela landet är några exempel på vad som gjorts inom ett regeringsuppdrag som handlar om att förbättra kunskapen för att hantera förorenade sediment. Uppdraget slutredovisades nyligen till Klimat-och näringslivsdepartementet.

 3. 13 januari 2023

  Risk för skred och erosion vid höga flöden

  Just nu förekommer vädervarningar för höga flöden i olika delar av landet. I perioder med mycket nederbörd, blötare marker, höga flöden och översvämningar ökar risken för ras, skred och erosion.

 4. 12 januari 2023

  Fastighetsägare har små förutsättningar att hantera jordskred

  SGI har undersökt vilka möjligheter som samhället har att hantera jordskred och ras, vilka ökar i och med klimatförändringen. Rapporten visar att fastighetsägare är en utsatt grupp i frågor om skred och ras.

 5. 22 december 2022

  Förbättrade klimatberäkningar kan bidra till hållbara åtgärder mot jordskred

  I områden där det finns risk för jordskred behövs ibland stabilitetshöjande åtgärder. Men åtgärderna i sig kan påverka klimatet och miljön. För att öka medvetenheten om åtgärdernas miljö- och klimatpåverkan ger SGI nu ut rekommendationer om vad man bör ta hänsyn till vid klimatpåverkansberäkningar för stabilitetshöjande åtgärder.