Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Våra nyheter

 1. 27 september 2023

  SGI avslutar den akuta insatsen efter skredet på E6

  SGI har de senaste dagarna bistått den kommunala räddningstjäns-ten med att bedöma säkerheten och att ge vägledning i arbetet på skredplatsen vid E6. Nu avslutas den akuta insatsen.

 2. 23 september 2023

  Skred på E6 i Stenungsund

  Ett större skred har inträffat på E6 i höjd med Stenungsundsmotet. SGI har tjänsteperson i beredskap (TiB) på plats för att bistå räddningstjänsten och kommunen. På platsen arbetar SGI med att bedöma säkerheten och med att ge vägledning till räddningstjänst och polis.

 3. 13 september 2023

  Skillnader och likheter mellan klimatdeklarationer av byggnader i Norden

  En rapport från Statens geotekniska institut, SGI, har granskat skillnader och likheter mellan klimatdeklarationer av byggnader i Norden. Rapporten visar bland annat skillnader i krav på geokonstruktioner, gränsvärden för klimatpåverkan och referensvärden.

 4. 6 september 2023

  Ny kustsamverkan ska skydda stränderna i södra Sverige

  Med klimatförändringarna ökar översvämningsriskerna. Kustområdena i södra Sverige med sina långa flacka stränder är särskilt utsatta för erosion och översvämningar från ett stigande hav. För att möta utmaningarna startar vi nu upp Regional kustsamverkan Blekinge/Kalmar/Gotland.

 5. 5 september 2023

  Se Kalmarbornas visioner för hur vi anpassar oss till ett stigande hav

  Lördagen 9 september står dörren till Konstkiosk i Sylvanderparken öppen för sista gången. Under sommaren har allmänheten haft möjlighet att besöka Konstkiosk för att diskutera hur vi kan anpassa oss till ett stigande hav och förändrat klimat, där frågorna burits fram av både konst och vetenskap. Nu har vi samlat ihop allmänhetens visioner och kommer presentera dem.