Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Fotad under inspektionsresa på Göta älv, 2011 Foto: Per Samuelson

Säkerhetsfrågor Göta älv

Vi har ett särskilt uppdrag att övervaka stabiliteten i Göta älvdalen. Vår uppgift är att verka för att minska riskerna för skred längs älven.

Denna uppgift innebär att all planläggning, utbyggnad eller verksamhet som på ett eller annat sätt påverkar stabiliteten i området i anslutningen till älven ska granskas av oss. Inom uppdragets ramar ingår det att samråda med länsstyrelsen, andra myndigheter och kommuner beträffande stabilitetsfrågor vid behov.

Vår granskning omfattar geotekniska säkerhetsfrågor såsom skred, ras, erosion samt geotekniska frågeställningar kopplade till översvämningar. Har du ett projekt eller uppdrag som omfattas av ovanstående beskrivning ska ärendet skickas till oss.

Exempel på ärenden som omfattas av vårt uppdrag:

  • Översikts- och detaljplaner
  • Bygglov, marklov
  • Infrastrukturutbyggnad
  • Naturskyddsområden
  • Större ledningsdragningar
  • Anläggningsarbeten i eller i anslutning till Göta älv

Ansvarsgränser

Det geografiska området för vårt uppdrag är från Göta älvs utlopp vid Vargön i norr till Göteborgs norra kommungräns i söder. Våra ansvarsgränser  illustreras med hjälp av kartor i PDF-format.

Senast uppdaterad/granskad: 2016-03-09
Hjälpte informationen dig?