Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Smörkullen

Här kan du läsa om vilket arbete som pågår inom detta område.

Objektnr: 30500O
Kommun: Lilla Edet
Diarienummer på SGI: 6.2.1808-0497

Vad händer nu?

Enligt de geotekniska utredningar som gjorts i området behövs en åtgärd för att höja stabiliteten inom en del av området.

Under hösten 2022 lät kommunen en konsult göra en detaljprojektering av stabilitetshöjande åtgärder. Denna visade att en avlastningsschakt behövs för att höja stabiliteten. Det innebär att jord schaktas bort vid släntkrönet så att markytan sänks och slänten blir lägre.

Under våren 2023 genomförde kommunen en tillståndsprocess för att få utföra åtgärden. Kommunen har också ansökt, och fått beviljat, statsbidrag från SGI som täcker kostnaderna för åtgärden.

Vad händer sedan?

Åtgärden kommer att utföras under hösten 2023.

Mer information

Senast uppdaterad/granskad: 2023-09-18
Hjälpte informationen dig?