Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Räddningstjänsttillämpningar för georelaterade olyckor

Med hjälp av tre webbaserade applikationer - RTJ FÄLT, GEOSTAB och VAKASTAB - kan räddningstjänsten och sakkunniga myndigheter i samverkan bättre utnyttja befintliga geodata för att lösa problem och utföra åtgärder vid överhängande fara för ras, skred, slamströmmar och kemspill i känslig mark.

Applikationerna har utvecklats i samarbete mellan SGI, SGU, MSB, Lantmäteriet, SKL Sveriges Kommuner och Landsting samt Livsmedelsverket.

Systembild Räddningstjänsttillämpningar för georelaterade naturolyckor Foto: Mats Öberg

De tre applikationerna är i nuläget lösenordsskyddade. Applikationerna startas på projektets startsida . Det sker även fortlöpande projektdokumentation

 

 

Senast uppdaterad/granskad: 2021-03-16
Hjälpte informationen dig?