Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Buss sitter fast i vattenmassorna under en viadukt. Foto: Helena Branzén, SGI

Fysisk planering och klimatanpassning

Planering av markanvändning är viktigt för samhället. Området inkluderar att kalkylera risker i vårt samhälle i förhållande till ett förändrat klimat, att vi ska bygga säkert samt att visa hänsyn till framtida generationer.

Vår rådgivning inom klimatanpassning syftar främst till att stötta kommunerna i deras arbete med klimatanpassning och hållbarhet inom markbyggandet och i den fysiska planeringen. Vi utför även uppdrag åt andra myndigheter för att bidra till bättre kunskapsunderlag i klimatanpassningsarbetet.

  • Vi erbjuder expertkunskap och beställarstöd till kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter exempelvis i deras arbete med att ta fram strategier, planer och vägledningar, vid upphandling och utvärdering av utredningar samt i den fysiska planeringen.
  • Vi utför även specialutredningar och tar fram kunskapsunderlag för att identifiera områden med erosionsproblem eller risk för ras, skred och slamströmmar. Vi kan göra bedömningar av hur översvämningar och ökade skyfall påverkar markstabiliteten. Vi kan hjälpa till med gradering och värdering av problemen och föreslå olika alternativa åtgärdslösningar.
  • Vi genomför kurser och seminarier och kan vid förfrågan anpassa dessa efter behov. Läs mer här.

Vår rådgivning och kursverksamhet baseras på det senaste inom forskning och utveckling, samt internationell erfarenhet. 

 

Senast uppdaterad/granskad: 2021-03-03
Hjälpte informationen dig?