Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Flygfoto över del av Göta älv med motorväg och järnvägsspår till vänster om älven. Foto: Mikael Svensson / Scandinav bildbyrå

Göta älv. (orginalbilden beskuren)

Ansök om statsbidrag för stabilitetsförbättrande åtgärder längs Göta älv

Kommunerna längs Göta älv kan ansöka om statsbidrag för stabilitetsförbättrande åtgärder.

SGI kan ge bidrag till kommuner enligt bidragsförordning SFS 2018:213. Bidraget ska avse genomförande av stabilitetsförbättrande åtgärder som minskar risken för ras och skred i områden med skredrisk. Under 2021 och 2022 finns 135 miljoner kronor per år tillgängliga för utdelning i statliga bidrag, beroende på budgetbeslut framöver.

Ansökan om bidrag kan endast gälla ett objekt, dock kan ansökan göras gemensamt av flera kommuner. Ansökan kan gälla utredning som enbart avser att undersöka sannolikheten för skred vid befintliga förhållanden, eller för viss andel av kostnaden för stabilitetsutredning i samband med nybyggnation.

Delegationens sekretariat på SGI kan bistå med teknisk vägledning vid upphandling av konsulter och entreprenörer.   

I och med att du ansöker om bidrag samtycker du även till att vi i samband med beslutet får publicera information om beviljade bidrag, uppgifter om projektet och namn på sökande/medverkande.

Under 2021 är sista ansökningsdatum den 18 januari, 3 maj, 3 augusti och den 1 oktober.

Läs vidare om vår integritetspolicy .
Aktuellt om delegationen
Läs vilka som fick bidrag 2018-09
Läs vilka som fick bidrag 2018-12
Läs vilka som fick bidrag 2020-12

 

Senast uppdaterad/granskad: 2021-09-27
Hjälpte informationen dig?