Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Illustration av verktyget Geokalkyl

En bild ur verktyget Geokalkyl.

SGI ska hjälpa kommuner använda Geokalkyl

1 oktober 2019, 16:04

Statens geotekniska institut, SGI, får 540 000 kronor för att hjälpa kommunerna att använda planeringsverktyget Geokalkyl. Utbildnings- och demonstrationsinsatser ska i första hand riktas till kommuner inom Nätverket för nya stadsdelar.

SGI ska dessutom genomföra en introduktionskurs för att nå ytterligare kommuner, samt fortsätta att ge stöd till de kommuner som redan börjat använda Geokalkyl.

– Geokalkyl jämför kostnader för olika byggnadsalternativ och bidrar till ett mer kostnadseffektivt byggande, säger Helene Kennedy, chef för avdelning Effektivare markbyggande. Uppdraget från regeringen känns angeläget och vi ser fram emot att Geokalkyl kan komma till nytta hos ännu fler kommuner.

GIS-baserat
Geokalkyl är ett GIS-baserat verktyg för planering av bebyggelse i tidiga skeden. Verktyget kan användas för att beräkna kostnader för grundläggning samt schakt- och fyllnadsarbeten utifrån markens geotekniska förutsättningar. Verktyget ger också en 3D-modell som visar byggnationens klimatpåverkan och kostnader.

Inom ett pågående forskningsprojekt, Eko-Geokalkyl, utvecklas en modul för hur markanvändning påverkar befintliga ekosystemtjänster. Projektet finansieras av det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

I uppdraget från regeringen ingår att implementera modulen för ekosystemtjänster i Geokalkyl. Det ger möjlighet att identifiera, dokumentera och visualisera markens förmåga att infiltrera dagvatten och markens förmåga att understödja vegetation.

För mera information: Helene Kennedy tel 031-749 65 80
Läs mera om Geokalkyl

Senast uppdaterad/granskad: 2019-10-01
Hjälpte informationen dig?