Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Tidig morgon vid Götaävl Foto: SGI/Torbjörn Thuresson

Göta älv.

Kraftigt höjda anslag till SGI för skredsäkringsarbete längs Göta älv

29 september 2020, 11:04

I den nyligen presenterade budgetpropositionen får Statens geotekniska institut (SGI) kraftigt ökade anslag för skredsäkringsarbetet längs med Göta älv under 2021 och 2022. ­– Detta är mycket glädjande och ger oss möjligheter att finansiera ytterligare åtgärder som minskar risken för skred och ras, säger SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson.

  Regeringen förstärker anslaget för skredsäkring längs Göta älv till 215 miljoner kronor per år under 2021 och 2022.

–Vi har tagit fram åtgärdsförslag för flera områden och är förberedda för nästa skede, säger Per Bolin som är chef för SGI:s sekretariat för Delegationen för Göta älv. Den här förstärkningen ger oss en rejäl skjuts framåt i arbetet. SGI har under 2020 startat nya geotekniska utredningar i elva områden längs älven.

Statliga bidrag
SGI delar ut statliga bidrag till ras- och skredsäkrande åtgärder efter yttrande från Delegationen för Göta älv, bidrag som finansierar 70 procent av de totala kostnaderna.

Delegationen för Göta älv bildades på regeringens uppdrag 2018 med syftet att finansiera geotekniska åtgärder som ska minska sannolikheten för ras och skred längs med älven. I delegationen ingår representanter för Vänersborgs, Trollhättans, Lilla Edets, Ale, Kungälvs och Göteborgs kommuner, Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Värmland, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sjöfartsverket, Trafikverket, Vattenfall Vattenkraft AB och Statens geotekniska institut, SGI.

Mera information: Per Bolin tel  031-749 65 95.

Senast uppdaterad/granskad: 2020-09-29
Hjälpte informationen dig?