Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Kvinna talar inför en publik på Markbyggnadsdagen 2019. Foto: SGI

SGI:s generaldirektör Åsa-Britt Karlsson talar vid Markbyggnadsdagen 2019.

Positiva omdömen om Markbyggnadsdagen

3 mars 2020, 11:02

Markbyggnadsdagen 2019 gav deltagarna ny kunskap som de kommer att ha nytta av i sitt arbete. Det visar den utvärdering som Statens geotekniska institut (SGI) gjorde efter konferensen.

Som helhet fick Markbyggnadsdagen omdömet bra eller mycket bra, av de allra flesta.

- Det är väldigt glädjande, och en bekräftelse på att vi tänkt rätt, säger David Bendz, forskningschef vid Statens geotekniska institut och initiativtagare till Markbyggnadsdagen.

- Vi upplevde att det saknades ett helhetsgrepp om markbyggnadsfrågor. Svaret från deltagarna är att Markbyggnadsdagen fyller en tom plats i konferensutbudet.

En överväldigande majoritet av deltagarna, 90 procent, tycker att Markbyggnadsdagen som helhet var ”bra” eller ”mycket bra”. Presentationerna får blandade omdömen och en del deltagare har önskat mer tid för frågor och diskussioner.

- Det är en utmaning att hitta rätt mix av teori och konkreta exempel. Därför är det välkommet med synpunkter som hjälper oss att finslipa programmet till nästa gång, konstaterar David Bendz.

Planen är att Markbyggnadsdagen ska återkomma vartannat år.

Markbyggnadsdagen 2019 ägde rum i Malmö på Markens dag den 5 december och samlade cirka 140 deltagare från kommuner, länsstyrelser, företag, myndigheter och akademi. SGI:s syfte med dagen var att erbjuda ett forum för dialog och kunskapsspridning om markens lämplighet sett ur flera perspektiv. Markens lämplighet rör allt från geotekniska egenskaper, markföroreningar och risker för ras och skred, till översvämningsrisker och ekosystemtjänster.

Senast uppdaterad/granskad: 2020-03-03
Hjälpte informationen dig?