Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Affärsman skriver under ett kontrakt. Administration, kontorsarbete Foto: Shutterstock

Diarie och arkiv

Vi är en statlig myndighet som lyder under offentlighetsprincipen. Det ger dig rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos oss.

Inkommande post, såväl traditionell som i elektronisk form, betraktas som allmän handling. Vår registrator diarieför och arkiverar våra allmänna handlingar.

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Rätten att ta del av handlingar kan i vissa fall vara begränsad genom sekretess. Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling, kontaktar du vår registrator.

På regeringskansliets webbplats kan du läsa mer om offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och din rätt till insyn i vår verksamhet.

Avgifter för kopior av allmänna handlingar

Digitala handlingar
Handlingar som finns lagrade elektroniskt e-postas kostnadsfritt om arbetsinsatsen understiger 15 minuter.

Papperskopior och inskannade handlingar
För papperskopior och inskannade handlingar som omfattar tio sidor eller mer tas en avgift ut. De första nio sidorna är gratis. Kostnaden för 10 sidor är 50 kronor och för varje sida därutöver är avgiften 2 kronor.

Ljudupptagning
Avgiften för att få kopior av ljudupptagning är 120 kronor per USB/DVD/CD-skiva.

Utlämnande som tar längre tid än 15 minuter
Om det tar längre tid än 15 minuter att förbereda dokumenten kommer SGI att ta ut en avgift på 125 kronor för varje påbörjad femtonminutersperiod därefter. De första 15 minuterna av ett utlämnande är alltid kostnadsfria.

Porto
Eventuell kostnad för porto tillkommer.

Senast uppdaterad/granskad: 2023-10-23
Hjälpte informationen dig?