Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

EU-projekt

Här finns information om våra pågående EU-projekt som vi deltar i. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om något projekt.

CIMULACT

Citizen and multi-actor consultation on horizon 2020 (2015-2017)

CIMULACT är ett 3-årigt forskningsprojekt inom Horisont 2020 som leds av Dansk teknologirådet och består av 24 partners runt om i Europa. Målet med CIMULACT är att utveckla och förbättra den metodologiska grunden för dialog med berörda parter, forskare och medborgare. Som partner kommer SGI att organisera och genomföra två medborgardialog-workshops under 2016 där vi ska undersöka medborgares åsikter och värderingar angående stora samhällsfrågor som hållbart samhällsbyggande eller klimatanpassning. Resultaten ska ge konkret input till utvecklingen av Horisont 2020:s arbetsplan 2017-2108.

Kontakt: Lisa van Well

Projektets webbplats: http://www.cimulact.eu/

EVOKED

Enhancing the value of climate data – translating risk and uncertainty utilizing a Living Labs approach

EVOKED är ett 3-årigt forskningprojekt med syfte att öka mervärdet av vetenskapliga data och underlag. Tillgängliga klimatdata ska bli lättare att förstå och använda för beslutfattare och andra slutanvändare.  Metoden som används i projektet är ett "Living Lab-koncept", där tester sker i en verklig miljö och mot slutanvändare. EVOKED är ett samarbete mellan fyra forskningsinstitut, Norges Geotekniske Institutt (NGI), Statens geotekniska institut (SGI) i Sverige, Deltares i Nederländerna och Institutionen för geografi på Christian‐Albrechts universitet i Kiel i Tyskland. Den svenska delen av projektet finansieras av Formas. NGI är projektkoordinator och Länsstyrelsen i Värmlands län är partner.

Projektet startade 2017 och pågår till augusti 2020.

Kontakt: Lisa van Well

Hållbar Soil Mixing

”Hållbar Soil Mixing” är ett treårigt utvecklingsprojekt som syftar till att ta fram metoder för en mer hållbar sanering av jord. Parter är Region Hovedstaden i Danmark, Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Statens geotekniska institut (SGI) i Sverige. SGI har som mål att bidra till en ökad saneringstakt av förorenade områden i Sverige. SGU ansvarar bland annat för sanering och återställning av förorenade områden där en statlig myndighet som inte längre finns kvar har orsakat miljöskadan. Region Hovedstaden har liknande ansvar i Danmark.

Projektet startade 2017 och pågår till 2020.

Kontakt: Helene Kennedy

INSPIRATION

INtegrated Spatial PlannIng, land use and soil management Research ActTION

Den huvudsakliga målsättningen med EU-projektet INSPIRATION är att formulera en strategisk forskningsagenda. Agendan ska baseras på behov hos användare inom området markanvändning, och förändringar i markanvändning, samt dess relaterade påverkan på jord-sediment-vattensystemet och med avsikten att möta nuvarande och framtida samhällsutmaningar och behov. Utöver det är målsättningen att finna modeller för implementering av forskningsagendan och att bereda ett nätverk av offentliga och privata forskningsfinansiärer villiga att finansiera genomförandet av forskningsagendan.

Kontaktperson: Yvonne Ohlsson

Projektets webbsida: http://www.inspiration-h2020.eu/

Avslutade projekt

Se också våra tidigare EU-projekt.

 

Senast uppdaterad/granskad: 2017-10-03
Hjälpte informationen dig?