Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Data från långtidsmätningar av negativa portryck och fukthalt i siltslänter

I projektet analyseras långtidsmätningar av portryck för att öka kunskapen om hur negativa portryck och fukthalt varierar över lång tid i siltslänter.

I dagsläget finns ingen etablerad metod som på ett bra sätt ger en tillförlitlig bedömning av stabiliteten i siltslänter. Stabilitetshöjande effekter av negativa portryck medräknas sällan i stabilitetsberäkningar eftersom kunskapen om de negativa portryckens förekomst och dess variation under lång tid idag är begränsad. I ett tidigare forskningsprojekt mättes negativa portryck och fukthalt i två siltslänter i Sollefteå. Givarna från 2009 finns kvar och registrerar kontinuerligt mätdata tillsammans med senare installerade spetsar.

Långtidsmätningar av negativa portryck och fukthalt som pågått under längre period än tre år är unik i världen. Att ta till vara på och analysera den mätdata som finns tillgänglig utgör ett värdefullt bidrag till kunskapen om hur negativa portryck och fukthalt varierar över lång tid i siltslänter och är viktig för att i framtiden kunna göra relevantare bedömningar av stabiliteten i siltslänter.

Uppdraget genomförs och finansieras av SGI och pågår 2014-2018.

Senast uppdaterad/granskad: 2018-04-26
Hjälpte informationen dig?