Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

För dig som söker forskningsmedel

Här finns information och ansökningshandlingar för dig som vill söka forskningsmedel inom Tuffo.

I "Anvisningar för ansökan" kan du läsa om ansökningsprocessen och reglerna för utlysningen. Där finns också information om hur utvärderingen av ansökningar går till och vilka utvärderingskriterier som används. Dokumenten "Anvisningar för ansökan" och ”mall för ansökan steg 1” hittar du i rutan till höger på denna sida.

Utlysningens moment och tidplan
Ansökningen av medel från Tuffo görs i två steg. Steg 1 ska innehålla en idéskiss och steg 2 ska bestå av en fullständig ansökan. En utvärdering sker i varje steg. Utvalda idéskisser i steg 1 går vidare till steg 2.

Steg 1 - Idéskiss: Projektidén ska beskrivas översiktligt. I ansökan ska en tänkt projektorganisation presenteras som inkluderar de aktörer som aktivt ska bidra till projektets genomförande. Idéskisserna bedöms utifrån potentialen i den tänkta projektorganisationen och trovärdigheten i idén i relation till målen för Tuffo och utlysningen.

Steg 2 – Fullständig ansökan: De som har gått vidare från steg 1 får lämna in en fullständig ansökan. Projektidén och den potentiella samhällsnyttan ska i ansökan steg 2 beskrivas mer detaljerat. Valda efterbehandlingsobjekt för projektet ska namnges och beskrivas. Ansökan ska även innehålla en beskrivning av projektgruppens kompetens, planerad samverkan och metoder för spridning och nyttiggörande av resultaten.

Senast uppdaterad/granskad: 2022-10-05
Hjälpte informationen dig?