Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

2022 års utlysning – nu sänks medfinansieringskravet

Från och med 2022 års utlysning kommer medfinansieringskravet för forskningsfinansiering från Tuffo att sänkas. Istället för att som tidigare kräva 50 procents medfinansiering i projekten höjs bidragsandelen till en maximal stödnivå på 80 procent.

Detta görs för att underlätta för de sökande att få finansiering för forskningsprojekt med potential att bidra till Tuffos mål och vision.

Ändringen medför att utlysningen kommer att öppna senare än vanligt i år. Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev så får du kontinuerliga uppdateringar från Tuffo! 

Inriktning utlysning 2022

2022 års utlysning är inriktad mot innovativa lösningar inom ämnesområdet ”Förorenade områden”. FoU-ansökningar omfattande fullskalestudier kring åtgärdsteknik i form av pilot- eller demonstrationsprojekt som kan leda till praktisk tillämpning välkomnas.

Vi vill även uppmuntra till ansökningar omfattande förstudier i form av exempelvis en avgränsad laboratorie- eller fältstudie.

Åtgärdsteknik avseende förorenade byggnader omfattas inte av utlysningen 2022.

Ansökningshandlingar och datum för utlysning 2022 kommer att publiceras i samband med att utlysningen öppnar lite senare i år.

Höjd stödnivå och andra ändringar

Från och med utlysning 2022 ändrar SGI kravet på 50 procents medfinansiering och inför istället en maximal stödnivå för projekt som beviljas medel inom Tuffo.

Stödnivå i nya projekt kommer kunna uppgå till maximalt 80 procent av projektets totala stödberättigande kostnader istället för som tidigare, 50 procent. Det innebär att medfinansieringskravet sänks från 50 procent ned till som lägst 20 procent. Fortfarande krävs samverkan med andra aktörer och för ekonomiska aktörer styrs maximal stödnivå bland annat av projektets forskningskategori och företagsstorlek i enlighet med EU:s statsstödsregler (EU 651/2014). Liksom tidigare kan företag och andra ekonomiska aktörer söka bidrag från Tuffo vid samverkan i projekt som leds av ett universitet, högskola eller forskningsorganisation (med icke ekonomisk verksamhet), men för dessa aktörer krävs medfinansiering i enlighet med statsstödsreglerna.

I och med den höjda maximala stödnivån för projekt inom Tuffo införs även ett maxbelopp för bidrag per projekt enligt följande:

  • Fullskaleprojekt, 5 miljoner kronor
  • Förstudier, 500 000 kronor

Maxbeloppet per projekt gäller för utlysningen 2022. Beloppsgränserna som ska gälla för utlysningarna därefter kommer att beslutas om årligen.

Vad händer nu?

Samtliga av Tuffos utlysningsdokument behöver revideras utifrån de nya villkoren. Samtidigt kommer dokumenten också att uppdateras med bland annat tydligare vägledning kring vad som gäller för bidrag till ekonomiska aktörer utifrån EU:s statsstödsregler (EU 651/2014). Tuffo kommer också att tydliggöra de forskningskategorier – industriell forskning och experimentell utveckling – inom vilka forskningsprojekt kan beviljas bidragsmedel från Tuffo. Beroende på projektets forskningskategori och den bidragsmottagande ekonomiska aktörens storlek och omsättning kommer maximal stödnivå för olika projektparter variera.

Om du i väntan på Tuffos uppdaterade utlysningsdokument vill läsa mer om statsstödsreglerna, kan du göra det här . (Tuffos stöd faller under den allmänna gruppundantagsförordningen.)

Om du vill läsa mer om definitionen av små och stora företag, kan du göra det här.  

 

Senast uppdaterad/granskad: 2022-04-07
Hjälpte informationen dig?