Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Skredkommissionens rapporter

Skredkommissionen var en kommission under Ingenjörsvetenskapsakademien för forskning, utveckling och information i jordskredsfrågor. Kommissionen bildades 1988 och avslutade sitt arbete under hösten 1996.

I dagsläget finns inte alla Skredkommissionens rapporter i digital form. 

Rapporterna kan beställas i tryckt form från biblioteket. Skicka ett e-postmeddelande till info@sgi.se med dina beställningsuppgifter.

No 3:96
Samhällsnyttig skredkommission. Skredkommissionens verksamhet 1988-1996

No 2:96
Förstärkningsåtgärder i silt- och lerslänter. Rekommendationer för dimensionering och projektering (PDF, 1,99 MB)

No 1:96
Förstärkningsåtgärder i silt- och lerslänter. Beskrivning av förekommande metoder och praktiskt genomförande

No 5:95 - 1996
Anvisningar för släntstabilitetsutredningar. Information (PDF, 4,43 MB)

No 4:95
Anvisningar för släntstabilitetsutredningar. Brukaranvisning (PDF, 3,66 MB)

No 3:95
Anvisningar för släntstabilitetsutredningar (PDF, 6,62 MB) 

No 2:95
Naturvärden och miljökonsekvenser i samband med stabilitetsarbeten (PDF, 16,98 MB)
Mats Lindqvist & Ola Sjöstedt

No 1:95
Kostnadsansvar vid skred. Fyra tänkbara situationer

No 3:94
Ansvars- och ersättningsfrågor vid ras och skred (2:a rev uppl)
Siv Ann Andermyr

No 2:94
Övervakningssystem för lerslänter. Beskrivning av förekommande instrument och metoder
Lars Johansson (Red.)

No 1:94
Erosionsskydd i samband med förstärkningsåtgärder för slänter (PDF, 1,27 MB)
Lars Johansson (Red.) 

No 2:91
Släntstabilitetsberäkningar med klassiska beräkningsmetoder. En jämförelse mellan olika beräkningsprogram
Lars Johansson & Kennet Axelsson

No 1:91
Mätning av jordtryck och horisontalrörelse. Redovisning av tre projekt
Hjördis Andersson, Inge Brorsson, Karin Rankka & Göran Sällfors

No 2:90
Ras och skred i Sverige
Börje Stigler, Per Ahlberg, Curt Fredén, Sven Olofsson & Stig Sjöstedt

No 1:90
Ansvars- och ersättningsfrågor vid ras och skred (ersätts av 3:94)
Siv Ann Andermyr

No 2:89
Spänningar och deformationer i slänter. Praktikfall
Björn Möller, Karin Rankka, Göran Sällfors & Helen Åhnberg

No 1:89
Mätning av spänningar och deformationer i slänter
Karin Rankka, Björn Möller & Göran Sällfors

Senast uppdaterad/granskad: 2018-02-19
Hjälpte informationen dig?