Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Flygfoto över Malmö Foto: Mascot-bildbyrå

Markbyggnadsdagen uppmärksammar Markens dag som inträffar den 5 december varje år.

Markbyggnadsdagen 2021

Markbyggnadsdagen 2021 arrangerades digitalt den 2 december och samlade 280 anmälda deltagare från hela landet.

Det inledande passet avhandlade flexibel markanvändning och de av SGI och MSB utpekade nationella riskområdena för ras, skred, erosion och översvämning och avslutades med ett samtal mellan generaldirektörerna för SGI, MSB, SGU och Boverket.

Konferensen bjöd därefter på tre temasessioner; geoteknisk säkerhet, naturbaserade lösningar och fysisk planering och exploatering av gamla deponier. Konferensen avslutades med en reflektion utifrån klimatmötet i Glasgow.

Nedan hittar du presentationerna som hölls under 2021 års Markbyggnadsdag.

Föränderlig framtid - behov av flexibel markanvändning (PDF, Okänd storlek)
Marcus Adolphsson, KTH

Nationella riskområden - vad behöver göras? (PDF, Okänd storlek)
Kerstin Konitzer, SGI

Rapport från Glasgow och vägen framåt (PDF, Okänd storlek)
Mattias Fridahl, LiU

TEMA Geoteknisk säkerhet 

Webbvägledning: Ras sked och erosion (PDF, Okänd storlek)
Maria Kristensson, SGI

Webbvägledning: Skredriskkarterade områden (PDF, Okänd storlek)
Karin Odén, SGI

Nya anvisningar för släntstabilitetsutredningar (PDF, Okänd storlek)
Tobias Thorén, SGI

Att arbeta med geotekniska risker i samhällsplaneringen (PDF, Okänd storlek)
Cecilia Ahl, Lerums kommun

TEMA Naturbaserade lösningar

Naturbaserade lösningar - ett verktyg för klimatanpassning och andra samhällsutmaningar (PDF, Okänd storlek)
Timo Persson och Anki Weibull, Naturvårdsverket

Fungerar naturanpassade erosionsskydd i praktiken? (PDF, Okänd storlek)
Anette Björlin och Per Danielsson, SGI

Naturbaserade lösningar för att möta översvämningsrisker (PDF, Okänd storlek)
Barbro Näslund Landenmark, MSB

Naturbaserade lösningar som gemensamhetsanläggningar (och finansieringslösningar) - generella principer och exempe (PDF, Okänd storlek)l
Theresia du Pau, Vesterlins & Co

TEMA Fysisk planering och exploatering av gamla deponier

Vägledning: Gamla deponier - efterbehandlingsåtgärder (PDF, Okänd storlek)
Peter Flyhammar, SGI

Hantering av deponigas i detaljplaner (PDF, Okänd storlek)
Henrik von Zweigbergk, SGU

Hantering av deponigas- erfarenheter och lärdomar
Sami Serti, Citres AB

Hantering av deponigas vid exploatering - fallstudie (PDF, Okänd storlek)
Stefan Dahlgren, WSP

Frågor och svar

På konferensen hade deltagarna möjlighet att ställa frågor. I dokumentet nedan redovisar vi svaren på de frågor som man inte hann med i de olika temasessionerna.

Sammanställning frågor och svar Markbyggnadsdagen 2021 (PDF, Okänd storlek)

 

Senast uppdaterad/granskad: 2021-12-07
Hjälpte informationen dig?