Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Sandhammaren, Ystad kommun Foto: SGI/Torbjörn Thuresson

Kustmöten

I samverkan med Erosionsskadecentrum, Regional kustsamverkan och en kommun eller regional aktör arrangerar vi årliga Kustmöten. Kustmötet är ett seminarium där vi på olika teman belyser erosionsproblematik i Sverige. Kustmöte 2022 hölls tillsammans med Vellinge kommun i Vellinge. Konferensen uppmärksammade att det i år är 150 år sedan det mycket extrema högvattnet kallat Backafloden träffade den sydsvenska kusten.

Målgrupper för Kustmötet är de i kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter som kommer i kontakt med planering och förvaltning av strandnära områden.

Den 11-12 oktober arrangerade SGI Kustmötet tillsammans med Vellinge kommun. Vi tog tillfället att lyfta att 150 år har förflutit sedan Backafloden, en av de värsta naturkatastrofer som har drabbat södra Östersjöområdet. Hur påverkar dessa extremer hur vi planerar?

Konferensens key note speaker var Judy Lawrence från Victoria University Wellington, som berättade om Nya Zealands arbete med att ändra lagstiftning för att förenkla flexibel klimatanpassning och planerad reträtt. Vi hörde också från bland annat  Nationella expertrådet för klimatanpassning, Svensk kärnbränslehantering och från pågående klimatanpassningsprojekt längs svenska och internationella kuster. Konferensen avslutades med ett fältbesök där deltagarna bland annat deltog i en ljudvandring om en fiktiv framtid där Skanör-Falsterbo åter har drabbats av Backafloden, och vi besökte en prototypvall där SGI bidrar till ny forskning om hur biologisk mångfald och vallstabilitet kan samexistera.  

Nedan hittar ni mötets presentationer.

Från ord till handling i klimatanpassningen (PDF, 1,36 MB)
Irene Bohman, Nationella expertrådet för klimatanpassning/Länsstyrelsen i Kalmar

Stormflod på tvären (PDF, 3,77 MB)
Caroline Hallin, Lunds tekniska högskola,  och Helena Alexanderson, Lunds universitet

Kustnytt 1 (PDF, 2,8 MB)
SGI

Vad hände efter stormen Malik (PDF, 6,4 MB)
Björn Almström, Lunds tekniska högskola

Från Ystad till Ipanema, naturanpassade lösningar längs kusten (PDF, 10,18 MB)
Per Sørensen, Kystdirektoratet

Kustnytt 2 (PDF, 4,86 MB)
SGI

Denmarks largest inter-municpal beach nourishment (PDF, 5,44 MB)
Signe Schløer, NIRAS

Lifetime assessment and investment planning of coastal structures (PDF, 14,69 MB)
Lotte Meldgaard Pedersen, Sweco, och Gitte Grimstrup, Kystdirektoratet

An institutional framework for climate resilience  (PDF, 4,04 MB)
Judy Lawrence, Victoria University of Wellington

Klimatanpassning – vad är problemet? (PDF, 13,27 MB)
Åsa von Malortie, Sydväst arkitektur

Vad kan klimatanpassningen lära av kärnbränslehantering? (PDF, 3,98 MB)
Jens-Ove Näslund, Svensk kärnbränslehantering AB

 

Tidigare Kustmöten

Kustmöte 2021  hölls online den 13 oktober. Temat var "Flexibel klimatanpassning av kusten – utmaning eller utopi?" 

Presentationer och filmer från Kustmöte 2021

Kustmöte 2020 hölls online den 20 oktober. Temat var praktiska åtgärder för klimatanpassning vid kusten.

Presentationer och filmer från Kustmöte 2020

Kustmöte 2019 arrangerades den 17-18 september i Malmö. Temat för Kustmötet var "Internationella erfarenheter och naturbaserade lösningar".

Dokumentation och sammanställning från Kustmöte 2019 (PDF, 2,11 MB)

Kustmöte 2018
arrangerades i Helsingborg. Temat för Kustmötet var "Staden vid havet".

Dokumentation och sammanställning från Kustmöte 2018 (PDF, 2,22 MB)

 

Senast uppdaterad/granskad: 2020-05-28
Hjälpte informationen dig?