Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Bilden visar en strand i Skåne Foto: SGI/Anette Björlin

Kustmöte 2022

11 - 12 oktober, Vellinge

Statens geotekniska institut (SGI) och Erosionsskadecentrum (EC) bjuder tillsammans med Vellinge kommun in till Kustmöte 2022 i Vellinge. Konferensen tar avstamp i att det 2022 är 150 år sedan det förödande och extrema högvattnet kallat Backafloden träffade den sydsvenska kusten.

Vi öppnar för samtal kring extrema händelser, hur dessa kan beaktas och hur vi förhåller oss till risk över långa tidsperioder.

Programmet i korthet

Dag 1 - 11 oktober ca 13:00-17:00:
Från ord till handling i klimatanpassningen – Irene Bohman, ledamot vid Nationella expertrådet för klimatanpassning, presenterar utdrag från den rapport som expertrådet under våren 2022 lämnade till regeringen.

Stormflod på tvären
- dr Caroline Hallin introducerar Backafloden och hur tvär­vetenskapliga metoder kan användas för att bättre förstå och hantera extrem­händelser som stormfloder.

Vad hände efter stormen Malik?
- dr Björn Almström diskuterar hur existerande naturbaserade strandskyddsåtgärder påverkades av stormen Malik.

Dag 2 – 12 oktober ca 9.00-13.00 + fältbesök på eftermiddagen
Klimatanpassning på Nya Zeeland – dr Judy Lawrence från Victoria University berättar om Nya Zeelands arbete med att ändra sin lagstiftning för att möjliggöra flexibel klimatanpassning och planerad reträtt.

Svensk kärnbränslehantering (SKB) – Klimatanpassning och kärn­bränsle­hantering delar många utmaningar, kan klimatanpassningen dra nytta av kärnbränslehanteringens erfarenheter? Dr Eva Andersson och dr Jens-Ove Näslund berättar om SKB:s arbete med bland annat osäkerhet, risktolerans, tidshorisonter, klimatförändring, finansiering, långsiktigt ägandeskap och ansvar.

Fältbesök på Falsterbonäset – Besök vid en prototypvall där olika vegetations­typers potential för erosionsbeständighet och biologisk mångfald testas. Vi besöker också platser som lär oss mer om Vellinge kommuns arbete med att anlägga skyddsvallar kring riskutsatt bebyggelse på Falsterbonäset.

Läs programmet i sin helhet. (PDF, Okänd storlek)

Anmälan

Sista anmälningsdag är onsdag 28:e september.
Du anmäler dig via länk här .

Transport

För att minska konferensens klimatpåverkan uppmanas deltagare att resa kollektivt/ gemensamt. Det är lätt att resa kollektivt till Hyllie station i Malmö, där kommer förhyrda bussar vänta som tar deltagare vidare till Vellinge. Om du vill åka med i dessa bussar så ange det i din anmälan.

Mat

För att minska konferensens klimatpåverkan kommer all mat att vara vegetarisk. Om du har ytterligare kostpreferenser så kan du ange det i anmälan.

Frågor

Läs hela inbjudan inklusive programmet här (PDF, Okänd storlek)

Om du har ytterligare frågor om konferens innehåll, maila per.danielsson@sgi.se

För praktiska frågor maila info@reachem.se

Senast uppdaterad/granskad: 2022-04-11
Hjälpte informationen dig?