Vi använder kakor (cookies) för att göra din upplevelse av vår webbplats så bra som möjligt. Om du väljer att godkänna eller att surfa vidare på vår webbplats innebär det att du samtycker till att vi använder kakor. Mer information om kakor

Projekt inom Tuffo

Tuffoprojekten har beviljats pengar med statliga medel genom SGI. Projekten kan handla om nya tekniker eller innovativa sätt att kombinera tekniker eller metoder.

2022 års utlysning

Behandling av PFAS-förorenad jord med tvättad

Att förstå och kontrollera arsenikutlakning på områden behandlade med jordtvättmetoden 

Markekologisk uppföljning av in-situ stabiliserings- och fytosaneringsmetoder – utveckling och validering av ett analyspaket 

Biokol-baserad reaktiv barriär för täckning av sediment förorenade med flamskyddsmedel

Från förorenade sediment till jordförbättrare – kompostering av fiberbankar för hållbar sanering och återvinning

2021 års utlysning

Mikrobiell nedbrytning av PFAS för sanering av förorenad mark och grundvatten 

Nedbrytning av PFAS in situ genom sonolys

Stabilisering och solidifiering (S/S) av metallförorenad jord med bioaska

Omvandla fibersediment till hydrokol – ny teknik för att eliminera deponering och utvinna energi vid sanering av fiberbankar (FIB-GREEN)

2020 års utlysning

Behandling av PFAS-förorenat lakvatten från deponier genom en innovativ membran-destillationsteknik

Kostnadseffektiv borttagning och analys av PFAS från grund- och ytvatten

Operativa sökhundar för att effektivisera detektion av markföroreningar i ett stort antal jordprover eller på stora ytor

Utvärdering av innovativa och skonsamma in situ behandlingar för att hantera risker och förbättra ekosystemtjänster (PILOT-GRO)

2019 års utlysning

Innovativa material för adsorption av oorganiska föreningar

Säker och icke-destruktiv avskiljning av föroreningar från sediment

2018 års utlysning

Använda sökhundar för att effektivisera detektion av markföroreningar i ett stort antal jordprover eller på stora ytor

Verifiering och införande av ny metod för återvinning av blyglas från glasdeponier

Validering av behandlingstekniker för PFAS-förorenade material

Utveckling och test av nanojärn för in situ-behandling av arsenikförorenat anaerobt grundvatten

2017 års utlysning

Sanering av per- and polyfluoroalkyl Substances (PFAS) från jord och grundvatten med hjälp av växter (PhytoRem)

Kemisk stabilisering av arsenikförorenade material

Tunnskiktstäckning med reaktiv sorbent - ett kostnadseffektivt och miljöhållbart alternativ till muddring av förorenade sediment (Captive)

2016 års utlysning

Barriärteknik som miljö- och kostnadseffektivt saneringsalternativ vid förorenade områden

Effektivare sanering av högfluorerade föroreningar (PFAS) i grundvatten genom fastläggning och immobilisering (StopPFAS)

 

 

Senast uppdaterad/granskad: 2020-07-09
Hjälpte informationen dig?